CONDUCEREA CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIA ESTE ALCĂTUITĂ DIN
DOI ANTRENORI CU DISTINCŢIA DE  ANTRENOR -EMERIT AL SPORTULUI
-UN AVOCAT
-UN CONTABIL SEF
-UN  ORGANIZATOR DE COMPETIŢII,
-UN INSTRUCTOR AVÂND CA"VICIU" SPORTUL DE LA A LA
Z
-UN MARE  ÎMPĂTIMIT AL SPORTULUI 
- O  SECRETARĂ CONSTIINCIOASĂ
TOŢI SUNT FOARTE RENUMIŢI ŞI IMPLICAŢI ÎN VIAŢA PUBLICĂ DIN MUN. SLOBOZIA
 
Regulament de ordine interioară (R.G.I.) al clubului sportiv OLIMPIA slobozia SECţIA DE ARTE MARţIALE
Articolul  1)REGULI  GENERALE
 
v   Accesul în cadrul clubului este permis numai pe bază de legitimaţie
v   Membrul cusant se adresează instructorului cu”SENSEI”
v   Toţi membrii cursanţi au obligaţia să respecte regulamentul de ordine interioară.
v   Toţi sunt trataţi in mod egal, indiferent de vârsta, sex, religie, sau poziţie socială.
v   Toţirespectă regulile de politeţe de la intrare până la ieşirea din dojo.
v   Toţi respectă comenzile şi directivele date de sensei pe durata cursului.
v   În lipsa sensei-ului, membru cursul va fi condus de inlocuitorul lui, sau de elevul cel mai mare în grad, supunerea fiind obligatorie.
v   Să nu intri în antrenamentîn timpul salutului şi să nu deranjezi acest ritual!
v   Nu se lucreaza alte tehnici decât cele cerute de sensei.
v   Să respecte programul de antrenament stabilit de către sensei.
v  Aveţi 4 antrenamente pentru a vă decide dacă vă inscrieţi;sunt
antrenamente gratuite,dar dacă vă inscrieţi plătiţi şi aceste antrenamente.
v   Dacă membru cursant întârzie, el se va scuza discretşi va astepta invitaţia sensei-ului de a intra la curs.Se admit intarzieri plauzibile de cel mult 30 min.
v   Banii nu se returnează in cazul nefrecventării sedinţelor de antrenament.
v   Lunar se fac cel putin 8 sedinţe de antrenament a căte 2 ore fiecare sedintă 
v   Pentru inscrierea in club ca membri cursant se aduc următoarele:
- pentru copiii practicanţi de la 5 la 14 ani, copie după certificatul de nastere copil, cartile de identitate ale  părintilor şi acordul lor scris;
- pentru copiii practicanţi de la 14 la 18 ani, copie după cartea de identitate a copilului şi  cartile de identitate ale  părintilor acordul părinţilor ;
- pentru practicanţii peste  18 ani, copie după cartea de identitate şi cazierul judiciar ;
- adeverinţe medicale pentru toate vârstele(medicul de familie),care să ateste faptul că puteti face efort fizic intens şi în cazul neprezentării adeverinţei medicale, prin semnarea acestui
regulament vă asumati riscul producerii oricărui accident datorat stării de sănătate
         neadecvate, neavând dreptul să solicitati vreo despăgubire materiala , morală sau penala.
v   Să nu folosească instalaţiile :sanitare , electrice , termice, materialele şi echipamentul sportiv existente in sala şi vestiar de antrenament fără aprobarea sensei-uluisau a inlocuitorului acestuia (spaliere,ladă, capră, trambulină, mingi, saltele(discuri si bare pentru fortă) etc.);deteriorarea acestora se plăteste fiind inlocuite intregral de către cel care le-a produs fie cursant sau invitat
v    Invitaţii aduşi de către membrii cursanţi in sala de antrenament, să asiste la un antrenament, sunt   admişi numai cu permisiunea sensei-ului sau inlocuitorului lui. Dacă aţi obţinut-o , rugaţi invitaţii să aibă o purtare civilizată.
v   Nici un membru cursant nu este abilitat să sfătuiască sau să critice partenerii, dacă nu are permisiunea sensei-ului.
v   La program se vine cu cel putin 15 min. inainte, pentru a avea timp să se schimbe şi să amenajeze locul  corespunzător pentru antrenament.
v   Un abonament lunar pentru antrenament,nu se reporteaza pentru luna urmatoare,decât in cazul in care neefectuarea acestuia se datorează conducerii clubuluii (ex. Lipsa sensei-lui, situaţii excepţionale care au condus implicit la inchiderea temporara a sălii de antrenament). .
v  Cotizatia se va face intotdeauna in primele 10 zile ale lunii in curs, in prima lună de abonare achitandu-se  o cotizaţie de inscriere,de 6 lei; vi se  vor da pentru completare actele de inscriere :fisa de inscriere ,regulament de ordine interioara,legitimaţie,fisă medicală
v   În timpul căderii pe spate sau lateral , capul se ţine în piept pentru a nu vă accidenta la gât,limba se ţine în gură dar nu între dinţi pentru a nu o muşca din cauza căderii.
v   Când vă rulaţi înainte peste ambii umeri, mâinile se poziţionează pe saltea cu palmele  intinse, degetele orientate cu vârful prin faţă spre interior arătând spre umărul opus capul se ţine în piept lăngă mâini nu inaitea lor deoarece este riscul de a cădea in cap
v   Când vă rulaţi inainte peste un singur umăr exemplu umărul drept mâna dreaptă se poziţionează pe saltea cu palma intinsă, degetele orientate cu vârful prin faţă spre interior arătând spre umarul stâng ,mâna stângă se poziţioneayă pe saltea cu palma intinsă degetele orientate spre exterior în partea stângă , Când vă rulaţi inainte peste un singur umăr umărul stĂng este invers poziţinarea măinilor
v   Cănd vă rulaţi lateral exemplu dreapta măna dreaptă se poziţionează pe saltea cu palma intinsă, degetele orientate cu vârful prin faţă spre călcâiul drept pe partea stăngă este invers
ARTICOLUL 2)DISCIPLINA
v   Să participe la jocurile publice (demonstraţII, concursuri amicale sau oficiale) ale echipei la care are drept de joc, în functie de valoarea, pregătireaşi forma sa sportivă, precum şi de necesitatile clubului;
v   Să asigure motivarea absentelor făcute pentru facilitarea CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIA la instituţia scolară când este nevoie sau locul de munca pentru învoire în zilele sau orele absente   
v   La examen se pot prezenta membrii cursanţi propusi de sensei;nu pot cere din proprie initiativă examinarea.
v  Când se demonstrează o tehnică, se stă in poziţia seiza(in genuchi).
v   Pentru examene, ţinuta obligatorie este kimonoul, centuraşi emblemele corespunzătoare
v   În timpul antrenamentelor este obligatorie purtarea echipamentului specific care permite mişcarea lejeră şi respectă normele de decenţăşi igienă corporală.
v   Pentru deplina înţelegereşi desfăşurare optimă a antrenamentelor, este obligatorie păstrarea liniştii în sala de antrenament şi în vestiare.
v  Nu se admite,la salut,membriicursanti cu ţinuta neglijentă, incompletă, centura neinnodată; dezbrăcarea şi îmbrăcarea  se face numai la vestiare.
v   Sensei-ul, inlocuitorul lui şi membrii cursanţi avansaţi trebuie să dea un exemplu demn de urmat, printr-un comportament adecvat.
v   Toţi respectă locul unde învaţă arte marţiale, loc numit dojo ( loc unde se caută calea) , precum şi colegii de antrenament care-l ajută să urmeze  calea.
v   Să nu părăsesti dojo fără încuviinţarea sensei-ului!
v   Tratează pe cel nou,mai slab,cu atenţie,şi afirmă-te împotriva celui puternic.
v   Sunt permise discuţiile intre sensei şi membrul cursant,dar nu sunt permise discuţiile intre membrii cursanţi (principiul in dojo” se lucrează, nu se vorbeste”).
 
v   Să daI dovada de cinste şi corectitudine, să respecte regulile „fair-play”-ului;
v   Să păstrezISECRETUL INVĂTĂTURILOR deprinse in cadrul CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIA
v   DEZVĂLUIREA SECRETULUI CELOR DIN AFARA CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIA DUCE LA EXCLUDEREA DIN CLUB ,PE LOC MAI BINE ÎL INVIŢI SĂ VIZITEZE CLUBUL SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIA,ŞI SUNT SIGUR CĂ ÎTI VA FI ŞI EL COLEG DE CLUB
v   La antrenament, impărţirea membrilor cursanţi se face in funcţie de sex, gradul deţinut, talie, greutate.
v   La antrenament,trebuie să fii atent, concentrat şi sa păstrezi o ţinuta şi postură corectă,marţială,demnă, indiferent de oboseală.Nu te lasi sustras de cele petrecute in jur.
v   Nu părăsi salteaua in timpul antrenamentului, decât in cazuri extreme, ,deoarece ii deranjezi pe ceilalţi,dănd dovadă de lipsă de respect,fată de sensei, parteneri, adversari , dojo şi fata de artele martiale.
v   Membrii cursanţi vor veni pregătiţi la antrenament,astfel să poată stăpâni:setea, foamea,         diverse nevoi fiziologice,până la sfârsitul antrenamentului
v   Nu intri in sala de antrenament ,dacă nu ştii să te comporţi sau dacă nu esti pregătit pentru a termina antrenamentul fizic şi psihic(“ce ţie nu-ti place,altuia nu-i face”);
v   Respectă pe cei vârstnici,respectă partenerul şi pe toţi din jurul tău,fii modest şi ai răbdare.
v   Respectă ierarhia clubului în funcţie de grad şi vechime.
v   A avea un grad mai mare inseamnă a avea o răspundere mai mare.
v   Crede cele spuse de sensei,chiar dacă nu intelegi tot,exersează cu convingere şi vei inţelege.
v   In sală se respectă do(calea) şi pe cei care se antrenează:să nu vorbesti tare, să intri descult,capul descoperit, nu se foloseste dojo pentru imbrăcat şi dezbrăcat.
v   Fiecare membru al clubului sportiv olimpia va considera o datorie de onoare comportamentul decent în cadrul clubului precum şi în afara acestuia.
v   Implică-te in dezvoltarea clubului! Ajutând clubul te ajuţi pe tine,căutândşi atrăgând sponsori pentru a putea  organiza stagii , a cumpara echipamente sportive etc.
ARTICOLUL 3)IGIENA
v   Să cureţi şi să-ti păstrezi echipamentul în condiţii optime;trebuie să ai grijă ca tinuta să fie curată şi, părul să fie legat pentru a nu intra in ochi sau in gura, corpul curat, fără miros, unghiile şi părul să fie taiate scurt.
v   Să nu porţi la antrenament podoabe sau obiecte din plactic,metalice,deoarece pot răni partenerul sau pot fi rupte din greseală CLUBUL SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIA ,SAU CEL CARE CONDUCE ANTRENAMENTUL NU RĂSPUNDE DE PIERDEREA ,FURTUL SAU DETERIORAREA OBIECTELOR DE VALOARE (BANI.TELEFOANE,BIJUTERI.ETC)
v   Trebuie să participi la orice actiune de intretinere şi administrativ-gospodăreascăşi igienizarea bazei materiale, efectuând remedierea acestora ori de căte ori este nevoie.
v   Trebuie să faci curaţenie in sala de antrenament, să asezi saltelele şi să ajuti la căratul
diverselor obiecte,indeplinirea unor sarcini cerute de sensei
ARTICOLUL  4)
 ACTE INTERZISE SI FOARTE PERICULOASE
v  Este interzis orice comentariu sau critică în timpul explicaţiilor date de sensei, scuipatul, mestecatul de gumă ,participarea la curs in stare de ebrietate in sala de antrenament sau in incinta clubului ,limbajul şi gesturile obscene, distrugerea sau deteriorarea vreunui obiect din inventar. Vei inlocui sau achita contravaloarea obiectului precum şi manopera acestuia.
v   Comportamentul indecent(violenţ),limbajul vulgar, lipsa de respect manifestate faţă de sensei, colegi,club, mentori sau faţă de stilul de arte marţiale,se sancţionează cu excluderea din club a celui vinovat, fără restituirea cotizaţiei.
v   Nu ai voie să-ţi brutalizezi colegii de antrenament, şă lucrezi foarte dur cu cei care nu sunt incă pregatiţi fizic şi tehnic să suporte anumite tehnici, să-ţi baţi joc de cei mai plăpânzi sau să râzi de cei care nu cunosc anumite tehnici sau le executa gresit (si tu ai fost candva ca ei).
         In timpul antrenamentelor,o miscare gresit executată poate să dăuneze partenerului
v  .Respectă indicatiile sensei-ului cu strictete ,şi nu trasforma antrenamentul intr-o intrecere de fortă cu totul nefolositoare;nu trebuie să dovedesti ceva,trebuie să fii calm pentru a invăţa lucruri noi.
v   Se semnalează imediat sensei-ului toateaccidenteleşi incidentele survenite,probleme de sănătate apărute în timpul şi după antrenament.
v   Trebuie să inveţi şi să descoperi lucruri noi .Antrenamentul trebuie sa fie o plăcere ,şi se desfăşoară cu o viteză redusă pentru evitarea accidentelor (fără nervi şi isterie).
v   In cadrul participării in lot,la stagii tehnice organizate periodic şi la eventuale deplasări,iţi asumi răspunderea totalăa acţiunilor personale din afara orarului organizat la antrenament şi la compeţii,precum şi a evenimentelor in care ai putea fi implicat in timpul absentei tale de la programul comun.Nu vei utiliza tehnica de lupta in afara sălii, decât in eventualitatea autoapărării tale şi a celor din grupul tăuşi numai atunci cănd orice mijloc pasnic de evitarea conflictului nu dă rezultate :iţi asumi intreaga răspundere a consecinţelor ce pot decurge din utilizarea tehnicilor de lupta in afara dojo-ului.         
v   Ai mare grijă de partenerul de antrenament.Fără el nu vei putea progresa.
v   Dacă nu ai inteles procedeul bine,intrebi sensei-ul.Iţi asumi intreaga răspundere pentru accidentele pe care le-ai putea suporta datorită ignorării sfatului sensei-ului.
v   În cazul unei accidentări proprii sau a partenerului răspunderea celui ce a produs accidentarea revine    În situaţia in care producerea accidentării a fost intenţionată sau ca urmarea nerespectării indicaţiilor instructorului.Conducerea clubului sportiv olimpia slobozia , senseiul sau cel care conduce antrenamentulşi conducerea sălii de antrenament nu Îşi asumă răspunderea
v   Trebuie să ai grijă să eviţi orice accidentare chiar şi neintenţionată fiecare avănd responsabilitatea protejării partenerului de antrenament şi cea a propriei persoane
ARTICOLUL 5)DECLARAŢII ERONATE SAU OMITERI
v   Iţi asumi intreaga răspundere pentru omiterea sau declarea eronată a anumitor deficiente de sănătate care ar putea fi cauza acidentelor in sala de antrenament.
        Iţi asumi intreaga răspundere pentru omiterea sau declararea eronată  a datelor despre tine si familia ta .
ARTICOLUL 6)PEDEPSE ŞI SANCŢIUNI
v   Cursantul este sancţionat, cu pedepse pentru abateri intentionate prin (depunerea efortului fizic intens şi de durată) pentru incălcarea  articolelor 1(REGULI  GENERALE),2(DISCIPLINA) şi3(IGIENA)ex.”Odinindu-se”făcănd un maaaaaaaaare număr de flotări,abdomene sau genoflexiuni,şi poate ajunge pâna la excluderea din cadrul clubului, indiferent de vechime sau grad).
v   Se aplica sancţiuni cu răspundere materială, civilă şi penală,pentru incălcareaARTICOLELOR  3 (ACTE INTERZIZE ŞI PERICULOASE) şi  4 (DECLARAŢII ERONATE ŞI OMITERI),ca ex.pedepse şi sacţiuni din partea M.A.I.(poliţie,jardarmerie,poliţie comunitară etc.).răspundere judecătorească.
v   Incălcarea de multe ori a ARTICOLELOR  1 (REGULI GENERALE),2 (DISCIPLINA)şi3 (IGIENA),duc la eliminarea temporară sau definitivă din club dupa caz .
v   IncălcareaARTICOLELOR 4 ( ACTE INTERZISE ŞI FOARTE PERICULOASE) si 5 (DECLARAŢII ERONATE), duc la eliminarea definitivă din club.